Advanced
Insert title here
 Search Results
KEYWORD_EN:BMP9 2 result(s) found
 
1. IGF1 potentiates BMP9-induced osteogenic differentiation in mesenchymal stem cells through the enhancement of BMP/Smad signaling

Liang Chen;Xiang Zou;Ran-Xi Zhang;Chang-Jun Pi;Nian Wu;Liang-Jun Yin;Zhong-Liang Deng;
BMB Reports, vol. 49, iss. 2, 2016, pp. 122-127
 
2. Activation of JNKs is essential for BMP9-induced osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells

Yan-fang Zhao;Jing Xu;Wen-juan Wang;Jin Wang;Juan-wen He;Li Li;Qian Dong;Yan Xiao;Xing-lian Duan;Xue Yang;Yi-wen Liang;Tao Song;Min Tang;Dan Zhao;Jin-yong Luo;
BMB Reports, vol. 46, iss. 8, 2013, pp. 422-427
  • 1