Advanced
Insert title here
 Search Results
AUTHOR_KR:Wu Chunfu 11 result(s) found
 
1. Rapid Separation of Gossypol from Cottonseeds by a Solid-Phase Synthetic Method

Hankui Wu;Zhiyong Xu;Ya Ma;He Qi;Jinxia Cao;Gang Li;Yong Chen;Weihua Yang;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 60, iss. 3, 2016, pp. 215-218
 
2. Diterpenoids from Leonurus japonicus

Hankui Wu;Sensheng Wang;Haijuan Liu;E Yan;Jinjin Wang;Xiangbei Wang;Wenchao Wei;Zhiyong Xu;Shanshan Sun;Yan Li;Ruijin Liu;Gang Li;Yunfeng Shi;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 179-182
 
3. SCATTERING CORRECTION FOR IMAGE RECONSTRUCTION IN FLASH RADIOGRAPHY

CAO LIANGZHI ; WANG MENGQI ; WU HONGCHUN ; LIU ZHOUYU ; CHENG YUXIONG ; ZHANG HONGBO
Nuclear Engineering and Technology, vol. 45, iss. 4, 2013, pp. 529-538
 
4. Preparation of Highly Visible-Light Photocatalytic Active N-Doped TiO2 Microcuboids

Kang Zhao;Zhiming Wu;Rong Tang;Yadong Jiang;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 57, iss. 4, 2013, pp. 489-492
 
5. HTGR PROJECTS IN CHINA

Wu, Zongxin;Yu, Suyuan;
Nuclear Engineering and Technology, vol. 39, iss. 2, 2007, pp. 103-110
 
6. Assembling Synthesis of Barium Chromate Nano-superstructures Using Eggshell Membrane as Template

Liu, Jin-Ku;Wu, Qing-Sheng;Ding, Ya-Ping;Yi, Yu;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 25, iss. 12, 2004, pp. 1775-1778
 
7. Cyclic Properties of Li[Co<sub>0.17</sub>Li<sub>0.28</sub>Mn<sub>0.55</sub>]O<sub>2</sub> Cathode Material

Park, Yong-Joon;Hong, Young-Sik;Wu, Xiang-Lan;Kim, Min-Gyu;Ryu, Kwang-Sun;Chang, Soon-Ho;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 25, iss. 4, 2004, pp. 511-516
 
8. Study on the Solid Phase Extraction of Hg(II)-SBDTR Chelate with C<sub>18</sub> Disks and Its Application to the Determination of Mercury in Tobacco and Tobacco Additive

Yang, Guan-Gyu;Xia, Zhen-Yuang;Wu, Yu-Ping;Sun, Han-Dong;Yin, Jia-Yuan;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 25, iss. 4, 2004, pp. 549-552
 
9. Synthesis and Brain Targeted Chemical Delivery of [Nva<sup>2</sup>, Pip<sub>3</sub>]-TRH

Yoon, Sung-Hwa;Wu, Jiaxiang;Bodor, Nicholas;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 23, iss. 5, 2002, pp. 761-764
 
10. Semiconducting Behavior in the Polymeric Zintl Phase Material <TEX>$K_2Ga_2Sb_4$</TEX>

Wu, Biao;Birdwhistell, Teresa L.T.;Jun, Moo-Jin;O`Connor, Charles J.;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 11, iss. 5, 1990, pp. 464-466