Advanced
Insert title here
 Search Results
AUTHOR_KR:Li Dan 46 result(s) found
 
1. Rapid Separation of Gossypol from Cottonseeds by a Solid-Phase Synthetic Method

Hankui Wu;Zhiyong Xu;Ya Ma;He Qi;Jinxia Cao;Gang Li;Yong Chen;Weihua Yang;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 60, iss. 3, 2016, pp. 215-218
 
2. Diterpenoids from Leonurus japonicus

Hankui Wu;Sensheng Wang;Haijuan Liu;E Yan;Jinjin Wang;Xiangbei Wang;Wenchao Wei;Zhiyong Xu;Shanshan Sun;Yan Li;Ruijin Liu;Gang Li;Yunfeng Shi;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 179-182
 
3. Synthesis and Characterization of CdSe/CdS/N-Acetyl-L-Cysteine/QuercetinNano-Composites and Their Antibacterial Performance

Kunjie Wang;Mingliang Li;Hongxia Li;Feng Guan;Deyi Zhang;Huixia Feng;Haiyan Fan;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 136-141
 
4. Synthesis of Polyamine Grafted Chitosan Copolymer and Evaluation of Its Corrosion Inhibition Performance

Heping Li;Hui Li;Yi Liu;Xiaohua Huang;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 142-147
 
5. Treatment of Oily Wastewater with WPO and CWO

Mei Han;Yihui Chen;Fang He;Li Yu;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 58, iss. 1, 2014, pp. 68-71
 
6. Polycyclotriphosphazene Derivative Grafted and NanometerY2O3 Doped SPEEK Composite Membrane for DMFC

Xia Li;Qiang Guo;Tianjiao Zhang;Junzhi Qian;Xiaolin Tan;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 57, iss. 5, 2013, pp. 625-633
 
7. Effect of HPAM on Calcium Carbonate Crystallization

Guolin Jing;Shan Tang;Xiaoxiao Li;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 57, iss. 3, 2013, pp. 365-369
 
8. Preparation and In Vitro Release of Ramose Chitosan-Based-5-Fluorouracil Microspheres

He-Ping Li;Hui Li;Zhou-Dong Wang;Juan-Juan Zhang;Man-Feng Deng;San-Long Chen;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 57, iss. 1, 2013, pp. 88-93
 
9. Effects of Aluminum Nanoparticles on Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate

Yan-Li Zhu;Hao Huang;Hui Ren;Qing-Jie Jiao;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 57, iss. 1, 2013, pp. 109-114
 
10. Preparation and Drug-releasing Properties of Chitosan-based Thermosensitive Composite Hydrogel

Heping Li;Tao Yu;Shan Li;Long Qin;Jingheng Ning;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 56, iss. 4, 2012, pp. 473-477