Advanced
Insert title here
 Search Results
AUTHOR_KR:Jing-Wei Zhang 35 result(s) found
 
1. Diterpenoids from Leonurus japonicus

Hankui Wu;Sensheng Wang;Haijuan Liu;E Yan;Jinjin Wang;Xiangbei Wang;Wenchao Wei;Zhiyong Xu;Shanshan Sun;Yan Li;Ruijin Liu;Gang Li;Yunfeng Shi;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 179-182
 
3. Effect of HPAM on Calcium Carbonate Crystallization

Guolin Jing;Shan Tang;Xiaoxiao Li;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 57, iss. 3, 2013, pp. 365-369
 
4. Dissipative Particle Dynamics Simulation on the Formation Process of CeO2 Nanoparticles in Alcohol Aqueous Solutions

Qi Zhang;Jing Zhong;Bao-Zhu Yang;Wei-Qiu Huang;Ruo-Yu Chen;Jun-Min Liao;Chi-Ruei Gu;Cheng-Lung Chen;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 56, iss. 4, 2012, pp. 431-439
 
5. The Synthesis of Eu3+ Doped with TiO2 Nano-Powder and Application as a Pesticide Sensor

Fei Yao;Yang Sun;Chunlei Tan;Song Wei;Xiaojuan Zhang;Xiaoyun Hu;Jun Fan;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 55, iss. 6, 2011, pp. 932-935
 
6. An Effective Process for Removing Organic Compounds from Oily Sludge

Guolin Jing;Mingming Luan;Tingting Chen;Chunjie Han;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 55, iss. 5, 2011, pp. 842-845
 
7. PEG-Promoted One-Pot Synthesis of 1,4-Dihydropyridine Derivatives Via Hantzsch Reaction in H2O

Xiao-Ying Hua;Bing-Wei Xin;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 55, iss. 2, 2011, pp. 313-316
 
8. CORE AND SUB-CHANNEL EVALUATION OF A THERMAL SCWR

Liu, Xiao-Jing;Cheng, Xu;
Nuclear Engineering and Technology, vol. 41, iss. 5, 2009, pp. 677-690
 
9. A MIXED CORE FOR SUPERCRITICAL WATER-COOLED REACTORS

Cheng, Xu;Liu, Xiao-Jing;Yang, Yan-Hua;
Nuclear Engineering and Technology, vol. 40, iss. 2, 2008, pp. 117-126
 
10. Synthesis of IL-Supported Phosphine Oxide-Based Pincer Ligand

Bing-Wei Xin;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 52, iss. 4, 2008, pp. 445-449