Advanced
Insert title here
 Search Results
AUTHOR_KR:Jen-Wei Yeh 13 result(s) found
 
1. Diterpenoids from Leonurus japonicus

Hankui Wu;Sensheng Wang;Haijuan Liu;E Yan;Jinjin Wang;Xiangbei Wang;Wenchao Wei;Zhiyong Xu;Shanshan Sun;Yan Li;Ruijin Liu;Gang Li;Yunfeng Shi;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 59, iss. 2, 2015, pp. 179-182
 
3. Dissipative Particle Dynamics Simulation on the Formation Process of CeO2 Nanoparticles in Alcohol Aqueous Solutions

Qi Zhang;Jing Zhong;Bao-Zhu Yang;Wei-Qiu Huang;Ruo-Yu Chen;Jun-Min Liao;Chi-Ruei Gu;Cheng-Lung Chen;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 56, iss. 4, 2012, pp. 431-439
 
4. The Synthesis of Eu3+ Doped with TiO2 Nano-Powder and Application as a Pesticide Sensor

Fei Yao;Yang Sun;Chunlei Tan;Song Wei;Xiaojuan Zhang;Xiaoyun Hu;Jun Fan;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 55, iss. 6, 2011, pp. 932-935
 
5. PEG-Promoted One-Pot Synthesis of 1,4-Dihydropyridine Derivatives Via Hantzsch Reaction in H2O

Xiao-Ying Hua;Bing-Wei Xin;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 55, iss. 2, 2011, pp. 313-316
 
6. Synthesis of IL-Supported Phosphine Oxide-Based Pincer Ligand

Bing-Wei Xin;
Journal of the Korean Chemical Society, vol. 52, iss. 4, 2008, pp. 445-449
 
7. A VALIDATION METHOD FOR EMERGENCY OPERATING PROCEDURES OF NUCLEAR POWER PLANTS BASED ON DYNAMIC MULTI-LEVEL FLOW MODELING

QIN WEI;SEONG POONG HYUN;
Nuclear Engineering and Technology, vol. 37, iss. 1, 2005, pp. 118-126
 
8. Synthesis, Crystal Structure and Optical Studies of a Tetranuclear Silver(I) Complex with Bis(diphenylphosphino)methane

Liu, Bing;Zhou, Guo-Wei;Fu, Ming-Lai;Xu, Ling;Guo, Guo-Cong;Huang, Jin-Shun;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 25, iss. 12, 2004, pp. 1937-1940
 
9. 3-D Hydrogen-Bonded Frameworks of Two Metal Complexes with Chelidamic Acid: Syntheses, Structures and Magnetism

Zhou, Guo-Wei;Guo, Guo-Cong;Liu, Bin;Wang, Ming-Sheng;Cai, Li-Zhen;Huang, Jin-Shun;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 25, iss. 5, 2004, pp. 676-680
 
10. Experimental Determinations of Coherent Multidimensional Vibrational Spectroscopy

Besemann, Daniel;Condon, Nicholas;Meyer, Kent;Zhao, Wei;Wright, John C.;
Bulletin of the Korean Chemical Society, vol. 24, iss. 8, 2003, pp. 1119-1125